DEUTZ Additiv

Även den allra bästa motorn kan bara fungera optimalt om de vätskor och tillsatser man använder också uppfyller de högsta kraven. Även här kan du lita på DEUTZ. Genom att använda DEUTZ tillsatser kan du dra nytta av företagets mångåriga erfarenhet och expertkunskaper, oavsett om det handlar om oljor, kylvätskor eller tillsatser. Motorn och vätskorna harmonierar i ett perfekt system.

Deutz Powerblue – Urealösning förbättrad med tillsatser

DEUTZ PowerBlue är lätt att använda

DEUTZ PowerBlue är en urealösning anrikat med tillsats som du kan använda istället för vanlig AdBlue®. Ämnet kan användas i alla SCR-system.

DEUTZ PowerBlue är som mest effektiv;

 • i kalla förhållanden 
 • när avgastemperaturerna är låga
 • om maskinen används under långa perioder med tomgång
 • vid frekventa start/stopp
DEUTZ PowerBlue

Förebygger Kristallisering

I moderna motorer startar startar NOx-behandlingen ofta vid en avgastemperatur på 220 ° C. Reduktionsreaktionen är emellertid ofullständig under 260 ° C. VIssa applikationer arbetar också med låg avgastemperatur.

Molekylerna som bildas under dessa förhållanden orsakar kristalliserade rester som stör funktionen i katalysatorn och kan i värsta fall till leda till driftstörningar.

SCR-blandarrör som har använts under 260°C
Bild av ett SCR-blandarrör som har använts under 260°C
SCR-blandarrör när du använder DEUTZ PowerBlue
Samma SCR-blandarrör med DEUTZ PowerBlue

Fördelar med DEUTZ PowerBlue

Jämfört med en vanlig AdBlue®-urealösning innehåller DEUTZ PowerBlue tillsatser som förbättrar injektionsegenskaperna hos urealösningen och därmed blandas bättre med avgasströmmen. PowerBlue maximerar fullständigheten av reduktionsreaktionen redan vid låga driftstemperaturer vilket hjälper till att minska behovet av stillastående regenereringar och minskar risken för igensättning av avgasreningingen.

DEUTZ PowerBlue urealösning finns i tre olika förpackningsstorlekar

01016546 DEUTZ PowerBlue 10 liters kanna

01016547 DEUTZ PowerBlue 208 liter tunna

01016548 DEUTZ PowerBlue 1000 liter IBC-pallet

Bränsletillsats DEUTZ Insypro

Dieselbränslen använder i allt högre grad biobränslen som ingrediens. Under påverkan av värme, syre och tid sönderdelas bränslet och fälls ut. Många driftstopp och kostsamma reparationer beror på ”limning” av Common Rail högtryckspumpar och munstycken på grund av avlagringar.

Tillsatsen är godkänd för användning i alla Deutz-dieselmotorer med alla godkända diesel- och biobränslen.

Bränsletillsats DEUTZ Insypro

Deutz Clean Diesel InSyPro kan användas på två sätt

Rengöring

När driftstimmarna ackumuleras samlas föroreningar i bränslesystemet. När blandningen tillsätts med bränslet i förhållandet 1: 200, rengörs systemet. Behandlingen tar bort rester från högtryckspumpar och sprutmunstycken. Smörjer och förbättrar korrosionsskyddet Minskar bränsleförbrukningen och ökar effekten.

DEUTZ InSyPro hjälper:

 • vid problem med uppstart och rök
 • när motorn går tungt belastad
 • i områden med dålig bränslekvalitet
 • om motorn går mycket kallt eller ofta på tomgång

Underhåll

Dieselbränsle, särskilt biobränsleinnehållande oxiderar (åldrar). Tillsats av tillsatsen i ett förhållande av 1: 500 minskar oxidationen och minskar fällningarna. Minskar tilltäppning av bränslefiltret. Förhindrar att avlagringar täpper munstyckena. Förbättrar startegenskaperna efter längre driftstopp.

InSyPro passar utmärkt till:

 • maskiner som ska lagras, till exempel hyrautrustning och reservkraftverk
 • ny utrustning innan den överlämnas till kunden
 • när du använder bränsle av dålig kvalitet eller som är rik på biobaserade råvaror
 • korrosionsskydd före längre driftstopp

DEUTZ Startboost

DEUTZ StartBoost är en högpresterande bränsletillsats som säkerställer motorns startkapacitet efter längre stillestånd och förbättrar avsevärt bränsleförvaringsstabiliteten. StartBoost innehåller kemiska stabilisatorer som förbättrar bränslets lagringsförmåga, samt cetanbyggare för att förbättra motorns startbeteende.

Produktfunktioner

 • Ökar starttillförlitligheten genom att förbättra tändningsbeteendet (ökar cetantalet)
 • Ökar bränsleförvarbarheten genom att förbättra termisk stabilitet och hållbarhet mot oxidation
 • Skyddar tank, bränsleledningar och filter mot mikrobkontaminering

Användning

 • Dosering: 1:1000 liter
 • Förvaring: får ej frysas eller förvaras i över 40°C temperatur, förvaras i torrt utrymme. Skall stängas tätt.
 • Obs: Produkten ersätter ej en mycket effektiv biocid för behandling av förorenat dieselbränsle.

Applikationer

 • För standby- och nödmotorer
 • Uppgradering av lägre bränslekvaliteter
DEUTZ Startboost

DEUTZ Flowboost

DEUTZ FlowBoost är en kraftfull bränsletillsats som sänker dieselbränslets användbara temperatur med upp till tio grader. FlowBoost förhindrar bildandet av stora paraffinkristaller och igensättning av bränsleledningar och filter.

Produktfunktioner

 • Tillåter längre användning av sommar- och övergångsdiesel
 • Säkerställer prestanda genom att förbättra beteendet för kallstart
 • Förhindrar igensättning av bränsleslangar och filter

Applikationer

 • Användning av sommar- och övergångsdiesel vid låga temperaturer
 • För att förbättra bränslekvaliteten som är mindre motståndskraftig mot frost

Användning

 • Dosering: 1:1000 liter. Bränslets biodieselinnehåll får inte överstiga 20%.
 • Lagring: Förvaras torrt. Undvik överdriven värme. Stäng ordentligt.
 • Obs: Produkten ersätter inte vinterdieselbränsle av hög kvalitet vid extremt låga temperaturer.
DEUTZ FlowBoost

Kontakt

Har du frågor eller vill du beställa reservdelar? Tveka inte att kontakta oss idag!

Kontakta oss