Vätskor & tillsatser

Även den allra bästa motorn kan bara fungera optimalt om de vätskor och tillsatser man använder också uppfyller de högsta kraven. Även här kan du lita på DEUTZ. Genom att använda DEUTZ-vätskor kan du dra nytta av företagets mångåriga erfarenhet och expertkunskaper, oavsett om det handlar om oljor, kylvätskor eller tillsatser. Motorn och vätskorna harmonierar i ett perfekt system.

DEUTZ Driftsvätskor

DEUTZ Premium Additives PowerBlue

DEUTZ PowerBlue

DEUTZ PowerBlue är en urealösning anrikat med tillsats som du kan använda istället för vanlig AdBlue®. Ämnet kan användas i alla SCR-system.

DEUTZ Premium Additives Insypro

DEUTZ Insypro

Bränsletillsats DEUTZ Premium Additives Clean-Diesel InSyPro, har utvecklats för att hantera problemet med spår av biodiesel i dieselbränsle.

DEUTZ Premium Additives Startbookst

DEUTZ Startboost

DEUTZ StartBoost är en högpresterande bränsletillsats som säkerställer motorns startkapacitet efter längre stillestånd och förbättrar avsevärt bränsleförvaringsstabiliteten.

DEUTZ Premium Additives Flowboost

DEUTZ Flowboost

Kraftfull bränsletillsats som sänker dieselbränslets användbara temperatur med upp till tio grader. Förhindrar bildandet av stora paraffinkristaller och igensättning av bränsleledningar och filter.

DEUTZ motorolja

DEUTZ Olja

DEUTZ sortiment av oljeprodukter överträffar alla normer och är alltid det optimala valet för att uppnå maximal driftssäkerhet i alla tillämpningar.

DEUTZ Kylmedel

DEUTZ Kylmedel

Är perfekt anpassat för alla material i en DEUTZ-motor. Ger tillförlitligt skydd mot korrosion, punktfrätning och frysning för alla motorer.

Säkerhetsdatablad

Safety Data Sheet – Sverige »

Kontakt

Har du frågor eller vill du beställa reservdelar? Tveka inte att kontakta oss idag!

Kontakta oss