DEUTZ Kylmedel

Alla vätskekylda motorer behöver en effektiv kylmedelstillsats för att garantera att motorn fungerar tillförlitligt på lång sikt. Olämpliga tillsatser i kylsystemet leder ofta till läckage i kylsystemet på grund av korrosion och inkompabilitet med tätningsmaterial. Dessutom kan de orsaka punktkorrosion i aluminiumkomponenter och flockbildning som täpper till kylvätskekanalerna. Dessa defekter kan leda till att motorn överhettas och resultera i allvarliga skador.

Originaltillsats för kylsystem

  • Är perfekt anpassat för alla material i en DEUTZ-motor
  • Ger tillförlitligt skydd mot korrosion, punktfrätning och frysning för alla motorer
  • Låga underhållskrav
  • Behöver bara bytas vartannat år
  • Innehåller inte nitrit eller aminer
  • Bidrar till att skydda din hälsa och miljön

Nedladdningar för DEUTZ Kylmedel

Originaltillsats för kylsystem

Säkerhetsdatablad

Safety Data Sheet – Sverige »

Kontakt

Har du frågor eller vill du beställa reservdelar? Tveka inte att kontakta oss idag!

Kontakta oss